Loading...

Variationer- ett kraftfullt vapen

Kamouflage- korträknarens måste

Markeruppställning

Guerilla Wonging- att räkna bakom bordet

Backgammon Skolan

 

Backgammon spelas av två spelare på ett bräde som består av 24 spetsiga trekanter som kallas tungor. Tungorna har olika färg och står i två grupper med tolv tungor i vardera gruppen. Spelhalvorna består av de två motsatta sidorna av brädet. Brädet har en vertikal linje i mitten som kallas ”bar” (mur) där utslagna brickor placeras.

På PartyGammon.com kallas den vänstra sidan av brädet som är närmast spelaren uteplanen, medan den högra sidan kallas hemmaplanen.

Tungorna är numrerade från ett till 24 med spelpjäser som alltid flyttas från höga till låga nummer. Eftersom spelarna flyttar sina spelpjäser åt www.casinoutanregistrering.com.se motsatta håll blir den första tungan för den ena spelaren den 24:e tungan för den andre spelaren.

Varje spelare har 15 spelpjäser. Spelarna börjar med att placera två spelpjäser på 24:e tungan, fem på den 13:e tungan, tre på den 8:e tungan och fem på den 6:e tungan på sin hemmaplan.

Två tärningar bestämmer hur många steg spelaren får gå och dubbleringstärningen med siffrorna 2, 4, 8, 16, 32 och 64 används för att hålla ordning på insatserna som man för närvarande spelar om.

Den lokala timern räknar ned 45 sekunder i spel med normal hastighet, 30 sekunder i snabba spel, 15 sekunder i expresspel, vilket är den tid som spelaren har för att flytta sina pjäser. Denna återställs efter varje drag och om tiden går ut börjar den globala timern att ticka.

Den globala timern är inställd på tre minuter vid spel med normal hastighet, 2 minuter i snabba spel, 1 minut i expresspel och startar när den lokala timern har gått ut. Den globala timern styr hela spelet.

Om en spelare exempelvis under ett spel med normal hastighet under 45 sekunder på den lokala timern, varken flyttar sina brickor eller utför transaktioner, startar den globala timern. Om den globala timern går ut, kommer den spelare vars tur det var att räknas som förlorare, och poängen tilldelas  Tyvärr så verkar inte sidan /blackjack finnas här motspelaren enligt dubbleringstärningen. Det räknas som att man har förlorat spelet, oavsett hur brädet såg ut vid den här tidpunkten.

Spelets syfte
Målet med backgammon är att bli den förste spelare som flyttar alla sina spelpjäser till hemmaplanen och sedan av brädet.